Nybeskikkelse/Genbeskikkelse af censorkorpset – Københavns Universitet

Censorkorpset i geografi

Censorkorpset i geografi > Beskikkelse NY/GEN

Nybeskikkelse/Genbeskikkelse af censorkorpset

Oplysningsskema for censorer i Geografi
og/eller uddannelsen ’MSc in Climate Change’

Skemaet skal udfyldes af alle censorer i forbindelse med nybeskikkelsen, og vil blive lagt ud på censorkorpsets hjemmeside www.geograficensor.dk . For censorer der har været beskikket tidligere, vil det være en anledning til en opdatering. Oplysningerne på skemaet skal bruges til at lette valget af censorer ved hjælp af hjemmesidens søgemaskine. Det er derfor vigtigt, at den enkelte censors specifikke kompetencer inden for et eller flere faglige delområder beskrives så klart, gennemskueligt og systematisk som muligt. Det skal skrives kortfattet i stikordsform, da det i forhold til censuropgaver skal være muligt at søge en censor vha. disse stikord. Eksempelvis kan en fagbeskrivelse se ud som følger:

  • Almen naturgeografi
  • GIS
  • Jordbundslære og relaterede emner - i Danmark og troperne
  • Næringsstoffer i jorden og næringsstofcirkulation
  • Geostatistik, databaser
  • Kulstoflagring (drivhuseffekt)

Skemaet returneres til geograficensor@ign.ku.dk senest 15.1.2018

Med venlig hilsen
På censorformandskabets vegne
Steen Vedby
Censorformand

Blanketter

Hosted af Københavns Universitet