Østergaard, Anni Tindahl – Københavns Universitet

Censorkorpset i geografi

Censorkorpset i geografi > Censorer > Østergaard, Anni Tindahl

Østergaard, Anni Tindahl

Fornavn
Efternavn

Anni
Tindahl Østergaard

Ansættelsessted

Brønderslev Kommune

Titel

grundvandsmedarbejder

Arbejdsadresse


Tlf.nr.
Evt. fax,

e-mail

Runddyssen 92, 9230 Svenstrup

51 92 53 79 (privat nummer)


anni.tindahl.madsen@gmail.com

Adresse hvortil
censuropgaver ønsket sendt

Runddyssen 92, 9230 Svenstrup

Uddannelse

Cand. scient. og PhD i Naturgeografi, Københavns Universitet (speciale i Vadehavs-sedimentologi)

Erhvervserfaring specielt seneste ansættelser

 • Københavns Universitet: 2007-2010
 • Rødovre Gymnasium: 2010-2011
 • Det fri Gymnasium: 2010-2011
 • Aalborghus Gymnasium: 2011-2017
 • Brønderslev Kommune 2017-

Fagkompetencer (som stikord)

 

 • Almen naturgeografi
 • Geokronologi og dateringer – særligt Optisk Stimuleret Luminescens
 • Marint miljø
 • Sediment transport
 • Geomorfologi/landskabsdannelse – særligt kystzonen
 • Hydrologi og vandløb

Undervisningserfaring

 • 7 års undervisningserfaringen på Stx og HF (2011-2017)
 • Vejledning af 2 specialestuderende på Københavns Universitet (2008)
 • Undervisning på Naturgeografisk sommerkursus på Skallingen, Københavns Universitet (2007-2009)
 • Undervisningsassistent på ”Naturlandskabet” på Københavns Universitet (2007)

Evt.Bemærkninger

 

Hosted af Københavns Universitet