Censorkorpset i geografi – Københavns Universitet

Censorkorpset i geografi

Censorkorpset i geografi

Censorformandskabet har med hjemmesiden ønsket at forbedre og billiggøre kommunikationen mellem censorformandskabet, censorerne, fagets lærere og de studerende.

På hjemmesiden findes relevante oplysninger om censorkorpsets 87 censorer. Universiteterne og fagets lærere skulle med hjemmesiden få en lettere og altid opdateret adgang til detaljerede oplysninger om samtlige censorer og deres faglige kompetencer.

 

Hosted af Københavns Universitet