Censorkorpset i geografi – Københavns Universitet

Censorkorpset i geografi

Censorkorpset i geografi

Censorformandskabet har med hjemmesiden ønsket at forbedre og billiggøre kommunikationen mellem censorformandskabet, censorerne, fagets lærere og de studerende.

På hjemmesiden findes relevante oplysninger om censorkorpsets 87 censorer. Universiteterne og fagets lærere skulle med hjemmesiden få en lettere og altid opdateret adgang til detaljerede oplysninger om samtlige censorer og deres faglige kompetencer.

Brug søgefunktionen på denne side til søgning på fagtermer og kompetencer. Alle fagkompetencer er desværre ikke anvendt systematisk eller konsistent, og søgerutinen er hverken her eller på det globale www perfekt. Eksempelvis anvendes både 'jord' og 'jordbund'. Det kan derfor anbefales at benytte 'trunkeret' søgning, dvs. at sætte * efter et ord. "jord*" vil således finde censorer (dokumenter), der har indmeldt 'jord og grundvandsmiljøet' og 'jord biologi' etc. Alternativt kan man benytte logiske operatorer 'OR' og 'AND', f.eks. jord OR jordbund. Desuden findes der på hjemmesiden links til relevante oplysninger om geografiuddannelserne på Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet, samt overordnede regler for uddannelserne. Der er tillige adgang til de seneste nyheder fra Censorformandskabet.

 Hosted af Københavns Universitet